fbpx
Shopping Cart

0282 654 12 70 – 0531 684 05 54

MADDE 1- TARAFLAR

1.2. ALICI: MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://aselakademi.com/ internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün satışı ve teslimine dair 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler

Satış Sözleşmesi MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN Ürünlerin İsmi ve Vergiler Dâhil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, https://aselakademi.com/’nin internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan Madde 3’ te belirtilen esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dâhil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün veya ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini beyan eder. 4.2- Sözleşme konusu belirtilen “Madde 3” içerisinde bulunan ürün veya ürünleri, ALICI’nın 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile anlaşmalı taşıyıcı şirketi aracılığı ile ALICI’ nın belirttiği adrese belirtilen kişi/kuruluşa elden teslim edilecektir. Teslim sırasında ALICI tarafında teslim edilecek kişi veya kuruluşta teslim edecek yetkili kişi bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Ürünün taşıma şirketin de beklemesinden dolayı oluşan her türlü zarar veya Kargonun taşıma şirketinden SATICI’ ya iade edilmesi ile oluşan giderler ALICI’ya aittir.

Satış Sözleşmesi 4.3- Sözleşme konusu belirtilen Madde 3 içerisin de bulunan ürünlerin ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslim alınmamasından veya teslimi kabul etmemesinden https://aselakademi.com sorumlu tutulamaz. Teslim sırasında ürünün belirtilen ürünle eşliği ve ayıplı ürün olup olmadığı kontrol edilir. Yaşanan herhangi bir sorunda taşıyıcı şirket görevlisi ile tutanak tutularak ürün veya ürünler SATICI’ya iade edilir.

4.4- SATICI, sözleşme konusu geçen “Madde 3 içerisinde” belirtilen ürün veya ürünlerin ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile birlikte teslim edilmesinden ALICI’ya karşı sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih edeceği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya banka ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI’nın ürünü teslim koşulunu tamamen ortadan kalkar.

4.6- ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce, haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşundan ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI’ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde, ALICI’nın SATICI’ya geri gönderim bedeli ALICI’ya ait olmak üzere, ürün veya ürünleri SATICI’ya göndermesi zorunludur.

4.7- SATICI nakliyeyi engelleyen durumlarda “hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü vb.” veya gönderim sorumluluğunu yerine kısmen veya tamamen getirememesi nedeni ile sözleşme konusu ürünü teslim süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişinde eline ulaşmayan ürünlerin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın kısmi gönderim yapılmamış siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI’nın ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine nakten ve defaten

Satış Sözleşmesi ödenir. Kısmi gönderim yapılmış ürünlerin dışındaki gönderilemeyen ürünler ALICI’nın uygun gördüğü şekilde nakten ve defaten ödenir. 4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin ayıplı çıkması halinde garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması veya değişimi için SATICI’ya gönderilebilir. Bu takdirde taşıma giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’nın müşteri hizmetlerine e-posta veya telefon ile bildirimde bulunması gerekmektedir. 385 sayılı vergi usul kanunun genel tebliğ gereğince tarafımıza fatura bilgilerinin eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir, bu işlemi takiben ürün ile faturanın aslının tarafımıza iade edilmesi zorunludur. Faturanın arka yüzünde bulunan alanların eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Fatura aslının ALICI tarafından gönderilmemesi durumunda ürün KDV’si ve yasal kesintiler ALICI’ya iade edilmez. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden ve iş bu sözleşmenin 6. Madde hükümleri uyarınca, ürün veya ürünler 7 (yedi) gün içinde iade edilmek koşulu ile, ürün veya ürünlerin bedeli ALICI’ya 7 (yedi) gün içinde iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün veya ürünlerin taşıma ücreti SATICI tarafından karşılanır ve SATICI’nın belirttiği gönderim şekli ile ürünlerin taşıması gerçekleşitirilir.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu tür ürünlerde cayma hakkının kullanılması için ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. Ürünün tekrar satılabilir niteliğini kaybetmesi halinde cayma hakkı kullanılmaz.

Satış Sözleşmesi MADDE 7- İTHAL ÜRÜN SİPARİŞLERİ 7.1- Özel istek üzerine SATICI’dan temin edilmesi talep edilen ithal ürünlerin temin süreleri farklılık göstermesi sebebi ile SATICI’nın ALICI’ya bilgilendirme yapması ve ALICI’nın onaylaması durumunda satış siparişi oluşturulur. 7.2- ALICI’nın özel isteği üzerine sipariş verilen ithal ürünlerin tekrar satılabilir niteliği belirli olmadığı için SATICI’nın siparişten oluşacak zararı nedeni ile sipariş sonrasında ALICI tarafından iptal edilmesi mümkün değildir. 7.3- ALICI, ürünü teslim aldığında ayıplı ürün olduğunu tespit eder ise fatura bilgileri ile 7 (yedi) gün içerisinde SATICI adres bilgilerine iade edebilir. SATICI, ayıplı ürünün iadesi ulaşmasına takiben ALICI’ya 7 (yedi) gün içerisinde ürün veya ürünlerin bedelini öder. 7.4- ALICI her türlü şikayet ve taleplerini yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgilerine iletebilir. 7.5- ALICI aldığı ürün veya ürünlerle ilgili şikayetlerini bağlı bulunduğu ikametgahtaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir, bulunmayan yerlerde Asliye Ticaret Mahkemeleri geçerlidir. İşbu 8 maddelik sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup belirtilen tarihte, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.